Wenn de nur denks, wat morje noch kütt,
verjisst de janz, dat Levve ess höck!
Wer weess wie vell Daach de noch hass,
dröm maach us jedem e richtich Fess!

Helmut Geuenich